Promóciós Facebook nyereményjáték feltételei

A promóciós Facebook nyereményjáték feltételei (a továbbiakban „Feltételek”) a Ptk. 40/1964 sz. törvénye 845. § és 850. § hatályos rendelkezései értelmében, valamint a Tt. 171/2005 sz. törvénye 3. § (5) bek. hatályos rendelkezése értelmében lett létrehozva (a továbbiakban „Feltételek”)

I. A promóciós Nyereményjáték célja

I.1. A  Facebook " www.Profiszakacs.hu" rajongói oldalán promóciós verseny (a továbbiakban „Nyereményjáték”) megszervezésének célja az ügyfelekkel való kapcsolatépítési tevékenység növelése és a www.Profiszakacs.hu vásárlói lojalitásának az erősítése.

II. A Nyereményjáték szervezője és szerződéses partnere

II.1. A promóciós nyereményjáték szervezője a Profi Vision s.r.o. társaság, székhelye: Seberíniho 8, 82103 Bratislava, Statisztikai számjel: 47 672 072, Közösségi adószám: SK 2024076538, bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzéke Kft. szakaszában, 97449/B betétszámmal / (a továbbiakban „Szervező“).

II.2.Jelen Feltételek alapján a verseny kizárólag a Szlovák Köztársaság területén zajlik.

II.3.A Nyereményjátékban szlovákiai lakcímmel rendelkező természetes személyeknek vehetnek részt, akik a Nyereményjáték kezdetekor betöltötték a 18. életévüket és jogilag cselekvőképesek (a továbbiakban „Résztvevő”). A Résztvevő köteles maradéktalanul betartani a  www.Profiszakacs.hu weboldalán közzétett jelen Feltételeket. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Partner munkatársai és a hozzátartozói. Hozzátartozóknak számítanak a Ptk. 40/1964 sz. törvénye 116. § hatályos rendelkezésében feltüntetett személyek.

III. A Nyereményjáték kezdete és vége

III.1. A Facebookon a Nyereményjáték az adott időszakra vonatkozó „www.Profiszakacs.hu” Facebook-oldalán megadott időpontban zajlik.

IV. Benevezés a nyereményjátékba

IV.1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az adott időszakra vonatkozó „www.Profiszakacs.hu” Facebook-oldal aktuális posztjában feltett kérdésre adott megfelelő válaszadás.

V. Nyeremények

V.1. A nyertesek a nyeremény típusának megfelelő meghatározott számú nyereményt kapnak.

VI. Sorsolás

VI.1. A nyertes sorsolása az adott időszakra vonatkozó „www.Profiszakacs.hu” Facebook-oldalán feltüntetett, a Nyereményjáték végét jelző dátumot követően történik. A sorsolást a Szervező elektronikus úton biztosítja.

VI.2. A sorsoláson azok a résztvevők vesznek részt, akik a Feltételek IV. cikkében foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek .

VI.3.Az egyes nyertesek nevét a Nyereményjáték Szervezője a Facebook-oldalon folyó versennyel kapcsolatos vonatkozó hozzászólás kommentjében teszi közzé.

VII. Részvétel a Nyereményjátékban és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

VII.1. A Nyereményjáték Résztvevője a Nyereményjátékban való részvétellel egyben kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek a személyes adatainak a kezeléséhez a Résztvevő által a Facebookon közzétett személyes adatai terjedelmében. A www.Profiszakacs.hu weboldalon a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásával az érintett (vevő) akaratának határozott és önkéntes kinyilvánításával, egyértelmű, tájékoztatáson alapuló és félreérthetetlen beleegyezését adja és határozottan megerősíti a természetes személyek személyes adatainak a kezelése védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i 2016/679 EK rendelete értelmében, valamint a Tt. a személyes adatok védelméről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2017. november 29-i 18/2018. sz. törvény hatályos rendelkezéseinek az értelmében az üzemeltetőnek (a továbbiakban „GDPR és TÖRVÉNY”). Jelen hozzájárulás célja egyrészt a Nyereményjáték lebonyolítása (pl. a nyeremény átadása a Nyereményjáték nyertesének, a Nyereményjáték nyertesének a nevének a közzététele a médiában.

VII.2. A Résztvevő önkéntesen hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő hozzájárulás esetén a hozzájárulás érvényessége a Nyereményjátékban való részvétel feltétele.

VII.3 A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának lejártát követően takarékossági okokból, a Szervező részéről történő további értesítése nélkül haladéktalanul megsemmisül, a személyes adatok védelméről szóló törvény 17. § (2) bek. kivételével.

VII.4 A Résztvevők személyes adatai kezelésének feltételeiről szóló további tájékoztatás a Szervező https://profiszakacs.hu/p/adatvedelmi-iranyelvek

VIII. A Nyereményjáték promóciója

VIII.1. A Nyereményjáték közzététele és promóciója meghatározott időpontig tart a Szervező https://www.facebook.com/Profiszakacs.hu/ Facebookoldalán.

A gyártók és beszállítók évek óta tesztelték

Megjeleníteni az összes gyártót
 
Kereskedelmi értékelés
Kereskedelmi értékelés
Mennyire elégedettek velünk az ügyfelek?
4,5 38 értékelések